Dr Krystyna Rosa-Rydzak – lekarz stomatolog

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. W ramach doskonalenia zawodowego uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, oraz specjalisty II stopnia w zakresie stomatologii dziecięcej. Przez cały okres kariery zawodowej dr Krystyna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach, by utrzymać swoje kompetencje zawodowe na najwyższym poziomie profesjonalizmu, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w stomatologii.

Dr Rosa-Rydzak posiada wieloletnie doświadczenie jako lekarz stomatolog, w tym 30 lat praktyki jako specjalista stomatologii ogólnej obejmującej szczegółowe dziedziny stomatologii, takie jak: protetykastomatologia zachowawcza, odtwórcza (rekonstrukcje, wypełnienia, bonding, korony, mosty), endodoncja, ekstrakcje niechirurgiczne.

Szczególnym zainteresowaniem pani doktor cieszą się rekonstrukcje na włóknie szklanym.  Jest również specjalistką w dziedzinie stomatologii dziecięcej, którą praktykuje od 14 lat. Od roku 2013 jest pełnoprawnym członkiem General Dental Council w Wielkiej Brytanii, numer rejestracji: 246686.  Wysokiemu poziomowi kompetencji dr Krystyny towarzyszy równie wysoki poziom jej etyki zawodowej, a ciepło i uśmiech zjednuje jej pacjentów.
Prywatnie miłośniczka Thai-Chi, oraz wędrówek górskich. Jest lekarzem stomatologiem skoncentrowanym na potrzebach swoich pacjentów, których dobro i zdrowie stanowią dla niej zawsze cel nadrzędny.