Dr Magdalena Pogwizd ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1998 roku.
Po zakończeniu studiów dalszą edukację zdobywała w Krakowie.
Pracowala w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych oraz
endokrynologii.
Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych zdobyła w 2010 r.
Następnie po kilku latach ukończyła szkolenie z endokrynologii i uzyskała tytuł specjalisty
endokrynologa w 2015 r.
Oprócz pracy klinicznej przez kilka lat zajmowała się również pracą naukową. Choroby
tarczycy, a właściwie zastosowanie radiojodu w leczeniu nadczynności tarczycy było
tematem jej pracy doktorskiej, którą obroniła w 2015 r.
Jest specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii zarejestrowanym w Angielskiej Izbie
Lekarskiej – General Medical Council (numer rejestracji: GMC 6155017)
Dr Magdalena Pogwizd wykonuje badania ultrasonograficzne tarczycy, oraz zajmuje się leczeniem:
  • schorzeń tarczycy (niedoczynność i nadczynność, zapalenia, guzki i nowotwory tarczycy)
  • cukrzycy typu 1 i 2,
  • chorób przysadki mózgowej,
  • chorób nadnerczy,
  • zaburzeń gospodarki wapniowej i witaminy D,
  • zaburzeń metabolicznych i otyłości,
  • zaburzeń endokrynologicznych w ciąży.