Cennik pediatryczny / lekarza rodzinnego / internisty
Paediatrician / General Practitioner price list

Wizyta internistyczna – osoby dorosłe (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Consultation for adults – (consultation, examination and prescription, up to 30 min)
 £70
Wizyta pediatryczna (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Paediatrician consultation (consultation, examination and prescription up to 30min)
£70
Wizyta pediatryczna podwójna (dwoje dzieci)
Paediatrician consultation (two kids)
£120
Wizyta pediatryczna potrójna
Paediatrician consultation (three kids)
 £180
Wizyta rodzinna podwójna (rodzic + dziecko)
Family consultation (for parent and a child)
£120
choroby wewnętrzne (wywiad lekarski, badanie, recepta)
Internal diseases (consultation, examination and prescription)
£70
Kolejna wizyta internistyczna lub pediatryczna w przeciągu 7 dni od pierwszej wizyty
Follow-up GP/ Pediatrician visit (within 7 days) 
£50
Zwolnienie lekarskie
Sick note
£30
Przedłużenie recepty
Prescription follow-up
£30
Omówienie wyników badań laboratoryjnych
Laboratory results interpretation
 £60
Omówienie wyników badań lab. uprzednio zleconych przez lekarza naszej przychodni
Laboratory results interpretation previously recommended by the doctor of our clinic
£50
Badanie poziomu cukru glukometrem
Sugar test with glucose meter
£10
Zaświadczenie lekarskie (np na siłownię)
Medical certificate
£20
Raport medyczny dla celów ubezpieczeniowych
Medical raport
£100
Ocena stanu zdrowia po wypadku
Post-accident health condition assesment
£100