Cennik implantologiczny
Tooth Implants price list

Sprawdź nasz system ratalny!

Konsultacja wstępna
Initial implantological assessment

£60

Pełna konsultacja implantologiczna (wraz ze zdjęciem pantomograficznym)
Full implantological consultation, treatment plan and OPG

£160

Pełna konsultacja implantologiczna (wraz ze zdjęciem tomograficznym)
Full implantological consultation, treatment plan and 3D x-ray

£260

Implant
(koszt obejmuje: Implant – część chirurgiczną – 1000, część protetyczną – koronę, oraz łącznik – 1000)
Implant
(including: Implant – 1000, Crown on implant, Implant abutment – 1000)

£2000

Proteza podparta na implantach (cena za 1 łuk)
Denture supported on implants (price for 1 arch)

£5000

Proteza całkowita na implantach all-on-4 (cena za 1 łuk)
Complete denture on implants all-on-4 (price for 1 arch)

£10000

Prace kompleksowe na implantach
Comprehensive work on implants

wycena indywidualna
individual pricing

Podniesienie dna zatoki szczękowej
Raising the bottom of the maxillary sinus

£600-£800

Sterowana regeneracja kości (cena zależna od ilości zużytego biomateriału)
Guided bone regeneration (price depends on the amount of biomaterial used)

£300+