Pediatro / šeimos gydytojo / bendrosios praktikos gydytojo paslaugų kainoraštis
Paediatrician / General Practitioner price list

Bendrosios praktikos gydytojo vizitas – suaugę asmenys (pokalbis su gydytoju, tyrimas, receptas, iki 30 min.)
Consultation for adults – (consultation, examination and prescription, up to 30 min)
£80
Pediatro vizitas (pokalbis su gydytoju, tyrimas receptas, iki 30 min.)
Paediatrician consultation (consultation, examination and prescription up to 30min)
£80
Dvigubas pediatro vizitas (du vaikai)
Paediatrician consultation (two kids)
£135
Trigubas pediatro vizitas
Paediatrician consultation (three kids)
£185
Dvigubas šeimos vizitas (tėvas + vaikas)
Family consultation (for parent and a child)
£135
Vidaus ligos (pokalbis su gydytoju, tyrimas, receptas)
Internal diseases (consultation, examination and prescription)
£75
Kitas bendrosios praktikos gydytojo ar pediatro vizitas per 7 dienas po pastarojo vizito
Follow-up GP/ Pediatrician visit (within 7 days) 
£50
Biuletenis
Sick note
£30
Recepto prailginimas
Prescription follow-up
£30
Laboratorinių tyrimų rezultatų aptarimas
Laboratory results interpretation
£60
Laboratorinių tyrimų rezultatų aptarimas, kuriuos nurodė atlikti šeimos gydytojas Corby PMC
Laboratory results interpretation previously recommended by the doctor of our clinic
£50
Gliukozės kiekio kraujyje matavimas gliukometru
Sugar test with glucose meter
£10
Gydytojo pažyma (einant pvz. į jėgainę)
Medical certificate
£20
Medicininė ataskaita draudimo tikslams
Medical raport
£90
Sveikatos būklės įvertinimas po avarijos
Post-accident health condition assesment
£90