Cennik pediatryczny / lekarza rodzinnego / internisty
Paediatrician / General Practitioner price list

Konsultacja wraz z badaniem USG jamy brzusznej NOWOŚĆ!
(USG: wątroby, śledziony, trzustki, nerek, nadnercza, pęcherza moczowego, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego) oraz USG tarczycy
Consultation with abdominal ultrasound scan (liver, spleen, pancreas, kidneys, adrenals, bladder, bile ducts, gallbladder) and thyroid
£135
Badanie USG – dodatkowy organ
Additional internal organ
£35
Badanie USG (bez konsultacji) 
Abdominal ultrasound scan (without consultation)
£99
Wizyta internistyczna – osoby dorosłe (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Consultation for adults – (consultation, examination and prescription, up to 30 min)
 £80
Wizyta pediatryczna (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Paediatrician consultation (consultation, examination and prescription up to 30min)
£80
Wizyta pediatryczna podwójna (dwoje dzieci)
Paediatrician consultation (two kids)
£140
Wizyta pediatryczna potrójna
Paediatrician consultation (three kids)
 £190
Wizyta rodzinna podwójna (rodzic + dziecko)
Family consultation (for parent and a child)
£140
Choroby wewnętrzne (wywiad lekarski, badanie, recepta)
Internal diseases (consultation, examination and prescription)
£80
Badanie lekarskie kierowców (formularz D4) NOWOŚĆ!
Medical examination report D4
£160
Konsultacja wraz z zabiegiem płukania ucha NOWOŚĆ!
Consultation with ear rinsing
£120
Kolejna wizyta internistyczna lub pediatryczna w przeciągu 7 dni od pierwszej wizyty
Follow-up GP/ Pediatrician visit (within 7 days) 
£60
Zwolnienie lekarskie
Sick note
£30
Przedłużenie recepty
Prescription follow-up
£30
Omówienie wyników badań laboratoryjnych
Laboratory results interpretation
 £70
Omówienie wyników badań lab. uprzednio zleconych przez lekarza rodzinnego Corby PMC
Laboratory results interpretation previously recommended by the doctor of our clinic
£60
Badanie poziomu cukru glukometrem
Sugar test with glucose meter
£10
Zaświadczenie lekarskie (np na siłownię)
Medical certificate
£20
Raport medyczny dla celów ubezpieczeniowych
Medical raport
£100
Ocena stanu zdrowia po wypadku
Post-accident health condition assesment
£100