Nie ma dla nas nic ważniejszego niż bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu. Ze względu na zwiększone zużycie środków ochrony osobistej, do każdej wizyty doliczana jest opłata administracyjna w wysokości £7-15 w zależności od typu wizyty.

There is nothing more important to us than the safety of our patients and staff. We would like to inform you that due to the increased use of personal protective equipment an additional administration fee of £7-15 depending on type of the service, will be applied to each appointment.

 

Cennik pediatryczny / lekarza rodzinnego / internisty
Paediatrician / General Practitioner price list

Konsultacja wraz z badaniem USG jamy brzusznej
(USG wybranego organu: wątroby, śledziony, trzustki, nerek, nadnercza, pęcherza moczowego, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego) lub tarczycy
Consultation with abdominal ultrasound scan (liver, spleen, pancreas, kidneys, adrenals, bladder, bile ducts, gallbladder) and thyroid
£135
Badanie USG – dodatkowy organ
Additional internal organ
£35
Badanie USG (bez konsultacji) 
Abdominal ultrasound scan (without consultation)
£99
Wizyta internistyczna – osoby dorosłe (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Consultation for adults – (consultation, examination and prescription, up to 30 min)
 £80
Wizyta pediatryczna (wywiad lekarski, badanie, recepta, do 30 min)
Paediatrician consultation (consultation, examination and prescription up to 30min)
£80
Wizyta pediatryczna podwójna (dwoje dzieci)
Paediatrician consultation (two kids)
£135
Wizyta pediatryczna potrójna
Paediatrician consultation (three kids)
 £185
Wizyta rodzinna podwójna (rodzic + dziecko)
Family consultation (for parent and a child)
£135
Choroby wewnętrzne (wywiad lekarski, badanie, recepta)
Internal diseases (consultation, examination and prescription)
£75
Badanie lekarskie kierowców (formularz D4)
Medical examination report D4
£160
Konsultacja wraz z zabiegiem płukania ucha
Consultation with ear rinsing
£120
Kolejna wizyta internistyczna lub pediatryczna w przeciągu 7 dni od pierwszej wizyty
Follow-up GP/ Pediatrician visit (within 7 days) 
£50
Zwolnienie lekarskie
Sick note
£30
Przedłużenie recepty
Prescription follow-up
£30
Omówienie wyników badań laboratoryjnych
Laboratory results interpretation
 £60
Omówienie wyników badań lab. uprzednio zleconych przez lekarza rodzinnego Corby PMC
Laboratory results interpretation previously recommended by the doctor of our clinic
£50
Badanie poziomu cukru glukometrem
Sugar test with glucose meter
£10
Zaświadczenie lekarskie (np na siłownię)
Medical certificate
£20
Raport medyczny dla celów ubezpieczeniowych
Medical raport
£90
Ocena stanu zdrowia po wypadku
Post-accident health condition assesment
£90