W Corby Private Medical Centre zależy nam, żeby ceny wszystkich naszych usług były jasne, zrozumiałe i pozbawione jakichkolwiek niejasności. Decydując się na wizytę w naszej przychodni, chcemy żebyś wiedział dokładnie jakie będą koszty Twojego leczenia, dlatego też do poniższych cen nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat.

Jeśli nie znalazłeś w cenniku pozycji, która Cię interesuje, bądź też masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, skontaktuj się proszę z naszą rejestracją – z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Cennik stomatologiczny
Dental services price list

Sprawdź nasz system ratalny!

Przegląd stomatologiczny
Dental check-up examination 
£57
Konsultacja / opracowanie planu leczenia
Consultation / treatment plan
 £57
Wystawienie recepty
Prescription
 £20
Znieczulenie miejscowe
Local anaesthetic
gratis
free
Zdjęcie RTG
X-ray
 £20
Cyfrowe zdjęcie pantomograficzne 2D
OPG – orthopantomography x-ray
£80
Tomografia 3D (1 łuk)
CBCT scan – Cone beam computed tomography (1 arch)
£180
Pełna tomografia 3D (2 łuki)
CBCT scan – Cone beam computed tomography (2 arches)
£240

 

Profilaktyka
Prophylaxis

Skaling + piaskowanie + polerowanie
Scaling + sandblasting + polishing
 £140
Usuwanie osadu z zębów – piaskowanie
Sandblasting
£80
Usuwanie kamienia nazębnego – skaling
Scaling 
 £80

 

 

 

Leczenie zachowawcze
Routine treatment

Wypełnienie tymczasowe
Temporary filling
£80
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne (małe)
 Small composite filling 
£110 – £150
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne (duże)
Composite filling (big)
£160 – £215
Odbudowa zęba kompozytem
Tooth composite restoration
£215
Rekonstrukcja zęba kompozytem na wkładzie standardowym metalowym
Composite and pin tooth restoration
£235
Rekonstrukcja zęba na wkładzie z włókna szklanego
Fibreglass tooth restoration
 £275
Licówka kompozytowa
Composite veneer
£235
Inlay/Onlay
Inlay/onlay tooth restoration
£330

 

Dla najmłodszych
For kids

Lakierowanie zębów (1 łuk)
Varnishing (1 arch)
£40
Lakowanie zębów (za 1 ząb)
Fissure filling (for 1 tooth)
£40
Wypełnienie tymczasowe w zębie mlecznym
Temporary filling on milk tooth
 £50
Wypełnienie stałe w zębie mlecznym
Milk tooth filling
£75 – £120
Usunięcie zęba mlecznego
Milk tooth extraction
 £75

 

Wybielanie
Teeth whitening

Zestaw do wybielania nakładkowego (indywidualne nakładki + żel wybielający) – cena za 1 łuk
Home teeth whitening kit (trays + whitening gel) – price for 1 arch
£145
Wybielanie zęba martwego (za aplikacje)
Whitening of dead tooth (per 1 application)
£40
Wypełnienie zęba martwego po wybielaniu
Dead tooth filling after whitening
£70

 

Leczenie kanałowe
Root canal treatment
Sprawdź nasz system ratalny!

Zęby przednie (1-3)
Central incisors-canine (1-3), price per tooth
£265
Przedtrzonowce (4-5)
Premolar teeth (4-5), price per tooth
£315
Trzonowce (6-8)
Molars (6-8), price per tooth
£365
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Microscopic endodontic treatment
+£60 do cen powyżej
+£60 to prices above
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym
Tooth restoration after root canal treatment
£165

Ceny leczenia kanałowego nie zawierają odbudowy zęba (np. wypełnienie, korona)
The cost of root canal treatment does not include restoration treatment (i.e. filling, crown)

 

Powtórne leczenie kanałowe  (re-endo)
Re-root canal treatment
Sprawdź nasz system ratalny!

Zęby przednie (1-3)
Central incisors-canine (1-3), price per tooth
£365
Przedtrzonowce (4-5)
Premolar teeth (4-5), price per tooth
£405
Trzonowce (6-8)
Molars (6-8), price per tooth
£465
Powtórne leczenie kanałowe  (re-endo) pod mikroskopem
Microscopic Re-root canal treatment
+£80 do cen powyżej
+£80 to prices above
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym
Tooth restoration after root canal treatment
£165

Ceny leczenia kanałowego nie zawierają odbudowy zęba (np. wypełnienie, korona)
The cost of root canal treatment does not include restoration treatment (i.e. filling, crown)

 

Ekstrakcje
Extractions

Usunięcie zęba – 1,2,3
Extraction of front teeth 1,2,3
£120
Usunięcie zęba – przedtrzonowce
Extraction of premolar tooth
£140
Usunięcie zęba – trzonowce
Extraction of molar tooth
£160
Usunięcie zęba – 4 korzenie
Extraction of tooth with 4 roots
£170
Usunięcie ósemki – ekstrakcja prosta
Simple extraction of wisdom tooth
£170
Usunięcie zęba z separacją korzeni
Extraction with root separation
£195
Płukanie kieszonki (za jedną wizytę)
Dental pocket dressing (1 visit)
 £40
Leczenie zmian na dziąsłach (za 1 wizytę)
Treatment of changes on the gums (1 visit)
 £40
Ściągnięcie szwów
Stich off
 £37-£67
Nacięcie ropnia z udrożnieniem kanałów
Cut off abscess with canals unblocking
 £70

 

Protetyka
Prosthetics

Sprawdź nasz system ratalny!

Konsultacja protetyczna (z planem leczenia i kosztorysem)
Prosthetic consultation (treatment plan and cost estimate included)
£57
Proteza akrylowa – częściowa
Acrylic denture – partial
£575
Proteza akrylowa – całkowita
Acrylic denture – full
£735
Proteza szkieletowa
Skeleton denture 
£1165
Proteza elastyczna – częściowa
Elastic denture – partial
£900
Indywidualnie podbarwienie do protez całkowitych
Shading of full denture
 £115
Podścielenie protezy
Denture Re-lining
£195
Naprawa protez w laboratorium (bez gwarancji)
Repair of denture in laboratory (no warranty)
£140
Dostawienie zęba do własnej protezy (za każdy ząb, bez gwarancji)
Adding a tooth to own denture (each tooth, no warranty)
£140

 

Protetyka – pozostałe
Prosthetics – other services

Korona porcelanowa na metalu
Porcelain/Metal bonded crown 
£460
Korona pełnoceramiczna
Full ceramic crown
 £560
Korona porcelanowa na cyrkonie
Zirconia layered with porcelain crown
£620
Korona tymczasowa przy zamawianiu korony stałej
Temporary crown while permanent crown ordered
£80
Cementowanie korony (wykonanej poza Corby PMC, bez gwarancji)
Crown cementing (when done outside Corby PMC, no warranty)
£100 – £135
Wkład koronowo-korzeniowy opracowany w laboratorium
Metal post and core to order
£170
Inlay/Onlay £330
Licówka porcelanowa
Porcelain veneer 
£485
Licówka tymczasowa przy zamawianiu licówki stałej
Temporary veneer while permanent ordered
£40
Most porcelanowy na metalu (za 1 punkt)
Porcelain bridge (for 1 spot)
£470
Most pełnoceramiczny (za 1 punkt)
Full ceramic bridge (for 1 spot)
 £570
Most porcelanowy na cyrkonie (za 1 punkt)
Zirconia layered with porcelain bridge (for 1 spot)
£590
Most tymczasowy przy zamawianiu mostu stałego (za 1 punkt)
Temporary bridge while ordering permanent (for 1 spot)
£90
Cementowanie mostu (wykonanego poza Corby PMC)
Bridge cementing (when bridge was done outside Corby PMC)
£100-£155
Ściągnięcie mostu (wykonanego poza Corby PMC)
Pulling down the bridge (when bridge was done outside Corby PMC)
£105
Przecięcie mostu przy ekstrakcji
Cutting off the bridge during extraction
£75
Szyna relaksacyjna
Nightguard
£235

 

 

 

Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures

Usunięcie chirurgiczne zęba przedtrzonowego / trzonowego
Surgical extraction of molar / premolar tooth
£185-£285
Usunięcie chirurgiczne zęba mądrości
Surgical extraction of a wisdom tooth
£275-£355
Usunięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego
Surgical extraction of impacted tooth
£295-£385
Resekcja korzenia zęba
Tooth root resection
£250-£350
Podcięcie wędzidełka
Frenelum cut
£155

W Corby Private Medical Centre zależy nam, żeby ceny wszystkich naszych usług były jasne, zrozumiałe i pozbawione jakichkolwiek niejasności. Decydując się na wizytę w naszej przychodni, chcemy żebyś wiedział dokładnie jakie będą koszty Twojego leczenia, dlatego też do powyższych cen nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat.